*** Christmas 2013 ***

***** Radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzę moim Przyjaciołom i Czytelnikom. Niech Nowy Rok będzie dla Was wszystkich szczęśliwy :) *****

...
***** Merry and blessed Christmas I wish my Friends and Readers. May the New Year will be happy for you all :) *****
***

next chemotherapy —
tousled by the wind
an autumn tree...

kolejna chemioterapia -
targane przez wiatr
jesienne drzewo

***

frosty night -
the creaking of snow blazes
a way into the unknown


...
mroźna noc -
skrzypienie śniegu wytycza
drogę w nieznane

***


...
gęste mgły -
tak blisko siebie
samotnie

***

our song -
from the silence
the beating of hearts


...
 nasza piosenka -
z ciszy
bicie serc***

 
...
words of the prayer -
from autumn trees
leaf after leaf

*** FINCH NEST/GNIAZDO ZIĘBY ***

odeszli...
jesienny wiatr sprząta
liście na ścieżce


...
 they've gone...
the autumn wind sweeps
leaves on a path

Konkurs nr 12 - jesień 
Podziękowania Halinie Ewie Olszewskiej za piękne nagrody

***

forgotten promise -
in an autumn puddle
the rising sun


...
zapomniana obietnica -
w jesiennej kałuży
wschodzące słońce

***...
spocząć... nie spocząć…
na drodze
jesienny zmierzch

***


...
tak głodny -
smak uczuć
od ciebie

***

*** for you - Apple ***
***

... 
bez haiku tym razem -
kilka słów z serca:
kocham Cię...


***


samotność -
w porannym stawie
krąg za kręgiem

Haiku Facebook

***

after the farewell
a scent of lipstick on a cheek -
autumn butterfly

...
po pożegnaniu
zapach szminki na policzku -
jesienny motyl

***

mountain peak -
your hand
to return

...
górski szczyt -
twoja dłoń 
by powrócić

***

this old song -
in the cool twilight
cloud after cloud

...
ta stara piosenka -
w chłodnym półmroku 
 chmura za chmurą


***

new friend -
from the darkness
a whining dog


...
nowy przyjaciel -
z ciemności
skomlenie psa

***

fresh bread
from the old bakery
the smell of childhood


...
świeże pieczywo
ze starej piekarni
zapach dzieciństwa

***

cold night -
 a homeless covered
 with the moonlight


 zimna noc -
  bezdomny okryty
  światłem księżyca

***

Apple
Each day with you filled with joy and happiness of my dreams that come true. My feeling for you. Thanks  Darling :)


your coast
my coast -
a bridge at dawn


twój brzeg
mój brzeg -
most o świcie

***

loneliness -
a way
in the moonlight

...
 samotność -
droga
w świetle księżyca

***

it's raining so hard -
no tree
to find shelter


...
pada tak mocno -
żadnego drzewa
by się schronić

***

in this May dawn
barefoot through the dew -
an evening catarrh

...
w ten świt majowy
boso po rosie -
wieczorny katar

***


...
poranek -
wczorajsze zmartwienia
w nowym świetle

***you, me
and the green -
and nothing more

***

...
żadnego haiku dziś -
myśli, myśli,
myśli

***

long journey -
some clothes in a baggage
and the heartbeat

...
daleka podróż -
trochę ubrań w bagażu
i bicie serca

*** Khob khun mak krap Apple -/\- ***

only with you
here, there and everywhere
colours of the rainbow

...
tylko z tobą 
tutaj, tam i wszędzie
 kolory tęczy

***

old friends -
me and loneliness
on the path to somewhere


...
starzy przyjaciele -
ja i samotność
na ścieżce dokądś

***

no mists
day after day
the way to you


...
żadnych mgieł
dzień po dniu
droga do ciebie

***** For Teerak *****

our evenings -
unknown words
from heart to heart

...
nasze wieczory -
nieznane słowa
z serca do serca

***

Apple tree in bloom --
from here to the future
thoughts of you


...
Jabłoń w rozkwicie  --
stąd do przyszłości
myśli o tobie

***

in this world
a laughter and tears
under the stars


...
 w tym świecie
śmiech i łzy
pod gwiazdami

***

swarm of wasps
on benches
neighborhood gossips


...
rój os
na ławkach
sąsiedzkie plotki

***

beyond the horizon -
our dreams
under the same sky

...
 poza horyzontem -
nasze marzenia
pod tym samym niebem

*** Rengay ***

- Rozstaje dróg -


opuszczony fort
przy omszałym kamieniu
pęczek pszenicy

pokój wypełniony
wschodem słońca

aromat kawy
przez niedomknięte okno
strzyżyków trele

co przyniesie dzień?
gotowe do wędrówki
zużyte buty

choć tą zimową porą
bliskość człowieka poczuć

dawny przyjaciel
wciąż milczący telefon
w zasięgu ręki

 Robert B. Nowak / Marek Kozubek


***
...
odległa przystań --
 słowa, które będą
 tylko dla ciebie


*** ผมรักคุณ ***

autumn flowers -
fulfilled dreams
in one bouquet
...
jesienne kwiaty -
spełnione marzenia
w jednym bukiecie

*** - ฉันดีใจที่มีเธอ - ***

weather forecast -
in the cool morning
your smile


...
prognoza pogody -
w chłodnym poranku

******* For Someone special *******

best friend -
your Teddy Bear
with the heartbeat


...
najlepszy przyjaciel -
twój pluszowy miś
z biciem serca

***

after radiotherapy --
through an icicle
sunrise


...
po radioterapii --
przez sopel lodu
wschód słońca

***

her words -
from here to the horizon
a field of sunflowers

...
jej słowa -
stąd po horyzont
pole słoneczników

***

słoneczniki w słońcu -
moje oczy w twoim
kierunku

...
sunflowers in the sun -
my eyes in your
direction

*** ฉันดีใจที่มีเธอ ***

our promise -
the scent of a white rose
from dawn to...


...
nasza obietnica -
zapach białej róży
od świtu do...

*** Chan kid teung khun mak ***

far away and so close -
our smile
in the same language


...
daleko, a tak blisko -
nasz uśmiech
w tym samym języku


 *** ฉันคิดถึงคุณมาก ***


 even though far away but so close -
our mind
in different languages


...
ถึงจะอยู่ห่างไกล
แต่ใจของเราใกล้ชิดกัน
แม้จะแตกต่างกันตรงที่ภาษา

*** Khob khun mak krap Apple -/\- ***

before sleeping -
I close my eyelids
with your melody

...
przed zaśnięciem -
zamykam powieki
twoją melodią

***

nowy początek -
w porannym chłodzie
pierwszy przebiśnieg


...
 new beginning -
in the morning coolness
the first snowdrop

*** Thank you Apple for the beautiful surprise ***


postcard from far away -
the warm hug of memory
in my hand


...
pocztówka z daleka -
ciepły uścisk pamięci
w mojej dłoni

***

tak wiele słów
bez słowa -
twoja dłoń w mojej


...
so many words
without a word -
your hand in mine