***

mountain peak -
your hand
to return

...
górski szczyt -
twoja dłoń 
by powrócić