***

świergot ptaków
majowy świt w uszach
niewidomego