***

after the farewell
a scent of lipstick on a cheek -
autumn butterfly

...
po pożegnaniu
zapach szminki na policzku -
jesienny motyl

***

mountain peak -
your hand
to return

...
górski szczyt -
twoja dłoń 
by powrócić

***

this old song -
in the cool twilight
cloud after cloud

...
ta stara piosenka -
w chłodnym półmroku 
 chmura za chmurą


***

new friend -
from the darkness
a whining dog


...
nowy przyjaciel -
z ciemności
skomlenie psa