***

bitter tea
between sips
her sweet smile

...
gorzka herbata
między łykami
jej słodki uśmiech


***

end of the way -
the warmth of your hand
within the darkness

...
koniec drogi -
ciepło twojej dłoni
w ciemności