*** My Love ***Another New Year -
I love her 
in the same way

...
Kolejny Nowy Rok -
kocham ją
w ten sam sposób