***

loneliness -
a way
in the moonlight

...
 samotność -
droga
w świetle księżyca

***

it's raining so hard -
no tree
to find shelter


...
pada tak mocno -
żadnego drzewa
by się schronić