***

spotkanie po latach -
wciąż ta sama zieleń
w twoich oczach

...
 meeting after years -
still the same green
in your eyes

***

jesień nadchodzi -
coraz cieplej
w jej ramionach

...
autumn is coming -
warmer and warmer
in her arms

***

kwiaty we mgle -
marzenie za marzeniem
w drodze dokądś

...
flowers in the fog -
dream after dream
on the way to somewhere