Ż-c, 19.09.2010

football match -
from gate to gate
lost chances

...
mecz piłkarski -
od bramki do bramki
stracone szanse


***

a new piano -
from wrinkled fingers
the forgotten melody

...
nowy fortepian -
z pomarszczonych palców
zapomniana melodia

***

our former pier
tracks of the walks
washed away in clouds

...
nasz dawny pomost
ślady spacerów
rozmyte w chmurach