*** My Love ***Another New Year -
I love her 
in the same way

...
Kolejny Nowy Rok -
kocham ją
w ten sam sposób

POLSKIE HAIKU - II EDYCJA KONKURSU                             PH # II KONKURS - JURY


                          PH # II KONKURS - GALERIA

Podziękowania dla Organizatora konkursu, Uczestników oraz Jury.

***

Thunder dies away--
the first conversation
after a quarrel

...

 Grzmot cichnie -
pierwsza rozmowa
po kłótni

***

Wet eyes--
hidden in the rain
tears

...
 Mokre oczy -
ukryte w deszczu
łzy

***

child's prayer -
the faith that moves
mountains

...
modlitwa dziecka -
wiara, która przenosi
góry
******************************************************kocham Cię
ponieważ... ponieważ
Cię kocham

***

***
unfinished book -
disappearing in the mist
an autumn way

niedokończona książka -
znikająca we mgle
jesienna droga

***
loneliness -
between silence and silence
a clock ticking

samotność -
między ciszą i ciszą
tykanie zegara

***
frost getting stronger -
in the eyes of a homeless
the blue of the sky

mróz coraz silniejszy -
w oczach bezdomnego
błękit nieba

***

dandelions
along with the wind
past days


dmuchawce
wraz z wiatrem
minione dni

Phom rak Khun Teerak


มากกว่า
ความฝัน -
รักแท้


...
więcej niż
marzenia -
prawdziwa miłość

***


...
jesienny chłód -
coraz więcej samotności
na drodze do zmierzchu

*** Mój Jubileusz / My Jubilee ***

To już 10 lat mojej ekscytującej przygody z haiku - drogi niełatwej, lecz dającej tak wiele radości, satysfakcji i możliwości wyrażania siebie i dzielenia się. Dziękuję wszystkim moim Przyjaciołom i Czytelnikom, których dane było mi spotkać przez te lata na tej cudownej drodze.
...
It is 10 years of my exciting adventure with haiku - difficult path but giving so much joy, satisfaction and opportunities for self-expression and sharing. Thanks to all my Friends and Readers, that I met all these years on this wonderful way.
 

                                       Marek

***


Before Easter

the same sins -
tomorrow again
Jesus rises from the dead


...
te same grzechy -
jutro znowu
Jezus zmartwychwstaje

***

Great Friday -
in so many graves
the same God

...
Wielki Piątek -
w tak wielu grobach
ten sam Bóg

***...
tak blisko -
żadnego skrawka przestrzeni
dla chłodu

***

so many dreams -
the scent of flowers
that will wither


...
tak wiele marzeń -
zapach kwiatów,
które zwiędną

***

someone forgotten -
from under the snow
the first snowdrop

...
ktoś zapomniany -
spod śniegu
pierwszy przebiśnieg

***

...
jej uśmiech -
wszystkie kwiaty
w kwitnieniu

*** for my Apple ***

I love her--
the whole universe
within reach

...
Kocham ją -
cały wszechświat
w zasięgu ręki

***

old lake -
cold wind wrinkles
the blue of the sky

...
stare jezioro -
zimny wiatr marszczy
błękit nieba

***

From winter--
a long journey
into her hot heart

...
z zimy -
długa podróż
w jej gorące serce


*** Thank you my Khun Ple for the gift of your heart ***

this blue of the sky
so far - so close
in our hearts


... 
ten błękit nieba
tak daleko – tak blisko
w naszych sercach