***

***
unfinished book -
disappearing in the mist
an autumn way

niedokończona książka -
znikająca we mgle
jesienna droga

***
loneliness -
between silence and silence
a clock ticking

samotność -
między ciszą i ciszą
tykanie zegara

***
frost getting stronger -
in the eyes of a homeless
the blue of the sky

mróz coraz silniejszy -
w oczach bezdomnego
błękit nieba