***

dandelions
along with the wind
past days


dmuchawce
wraz z wiatrem
minione dni