POLSKIE HAIKU - II EDYCJA KONKURSU                             PH # II KONKURS - JURY


                          PH # II KONKURS - GALERIA

Podziękowania dla Organizatora konkursu, Uczestników oraz Jury.

Dobijam do mojej "Przystani". Pozostawiam za sobą ślady mojej przygody z haiku... / I reach into my "Pier". I leave behind traces of my adventure with haiku...

ostatnie pożegnanie -
niedokończone haiku
przed nowym świtem

...
the last farewell -
unfinished haiku
before a new dawn***

Thunder dies away--
the first conversation
after a quarrel

...

 Grzmot cichnie -
pierwsza rozmowa
po kłótni