***

spalony obiad -
biały uśmiech
dostawcy pizzy

***

rzednąca mgła -
wytyka mi
kolejną wadę

***

fresh snow
my new way
to your door

***

poczta od niej -
ileż bieli
w liście

***

200...
noworoczne postanowienia
wciąż te same