***

bezrobotny -
ostatni liść na wietrze
w jesiennym sadzie

...
unemployed -
last leaf in the wind
in autumn orchard

***

droga w nieznane -
zapomniana modlitwa
do anioła stróża


...
way into the unknown -
forgotten prayer
to the guardian angel

***

miłosne songi -
coraz więcej kurzu
na naszej płycie

...
love songs -
more and more dust
on our album

***

...
jesienne liście -
wciąż czekające na ciebie
uczucia

***

po nowiu -
zapominam zapomnieć
czyjś uśmiech

...
after the new moon -
I forget to forget
someone's smile

***

koncert charytatywny -
jedna moneta od
sumienia


...
charity concert -
one coin from
a conscience


***

wspomnienia -
liść za liściem
na naszej drodze


...
memories -
leaf after leaf
on our way

***

krople deszczu -
coraz mniej schronienia
pod jesienną lipą

...
drops of rain -
less and less refuge
under autumn lime tree