***

miłosne songi -
coraz więcej kurzu
na naszej płycie

...
love songs -
more and more dust
on our album