***

...
żadnego haiku dziś -
myśli, myśli,
myśli

***

long journey -
some clothes in a baggage
and the heartbeat

...
daleka podróż -
trochę ubrań w bagażu
i bicie serca

*** Khob khun mak krap Apple -/\- ***

only with you
here, there and everywhere
colours of the rainbow

...
tylko z tobą 
tutaj, tam i wszędzie
 kolory tęczy

***

old friends -
me and loneliness
on the path to somewhere


...
starzy przyjaciele -
ja i samotność
na ścieżce dokądś

***

no mists
day after day
the way to you


...
żadnych mgieł
dzień po dniu
droga do ciebie

***** For Teerak *****

our evenings -
unknown words
from heart to heart

...
nasze wieczory -
nieznane słowa
z serca do serca

***

Apple tree in bloom --
from here to the future
thoughts of you


...
Jabłoń w rozkwicie  --
stąd do przyszłości
myśli o tobie