***

Apple tree in bloom --
from here to the future
thoughts of you


...
Jabłoń w rozkwicie  --
stąd do przyszłości
myśli o tobie