***

in this May dawn
barefoot through the dew -
an evening catarrh

...
w ten świt majowy
boso po rosie -
wieczorny katar

***


...
poranek -
wczorajsze zmartwienia
w nowym świetle

***you, me
and the green -
and nothing more