***

in this world
a laughter and tears
under the stars


...
 w tym świecie
śmiech i łzy
pod gwiazdami

***

swarm of wasps
on benches
neighborhood gossips


...
rój os
na ławkach
sąsiedzkie plotki

***

beyond the horizon -
our dreams
under the same sky

...
 poza horyzontem -
nasze marzenia
pod tym samym niebem

*** Rengay ***

- Rozstaje dróg -


opuszczony fort
przy omszałym kamieniu
pęczek pszenicy

pokój wypełniony
wschodem słońca

aromat kawy
przez niedomknięte okno
strzyżyków trele

co przyniesie dzień?
gotowe do wędrówki
zużyte buty

choć tą zimową porą
bliskość człowieka poczuć

dawny przyjaciel
wciąż milczący telefon
w zasięgu ręki

 Robert B. Nowak / Marek Kozubek