***

swarm of wasps
on benches
neighborhood gossips


...
rój os
na ławkach
sąsiedzkie plotki