***

Wet eyes--
hidden in the rain
tears

...
 Mokre oczy -
ukryte w deszczu
łzy

***

child's prayer -
the faith that moves
mountains

...
modlitwa dziecka -
wiara, która przenosi
góry
******************************************************kocham Cię
ponieważ... ponieważ
Cię kocham

***

***
unfinished book -
disappearing in the mist
an autumn way

niedokończona książka -
znikająca we mgle
jesienna droga

***
loneliness -
between silence and silence
a clock ticking

samotność -
między ciszą i ciszą
tykanie zegara

***
frost getting stronger -
in the eyes of a homeless
the blue of the sky

mróz coraz silniejszy -
w oczach bezdomnego
błękit nieba

***

dandelions
along with the wind
past days


dmuchawce
wraz z wiatrem
minione dni

Phom rak Khun Teerak


มากกว่า
ความฝัน -
รักแท้


...
więcej niż
marzenia -
prawdziwa miłość