******************************************************kocham Cię
ponieważ... ponieważ
Cię kocham