***

fog thinning out--
more and more visible
the way to nowhere

...
rzednąca mgła -
coraz bardziej widoczna
droga donikąd
.

***

Thank you Jimena for the photo
...
.
.
długa samotna droga -
jeden zakręt
do słońca

***

autumn willow -
a new colour
of her hair
...
.
jesienna wierzba -
nowy kolor
jej włosów

***

.
...
listopad -
od latarni do latarni
spacer z księżycem
.

***ich miłość -
bukiet jesiennych liści
w zmarszczonych dłoniach
.

***

morning coffee -
a few sips of
autumn clouds
...

poranna kawa -
kilka łyków
jesiennych chmur

Ż-c, 19.09.2010

football match -
from gate to gate
lost chances

...
mecz piłkarski -
od bramki do bramki
stracone szanse


***

a new piano -
from wrinkled fingers
the forgotten melody

...
nowy fortepian -
z pomarszczonych palców
zapomniana melodia

***

our former pier
tracks of the walks
washed away in clouds

...
nasz dawny pomost
ślady spacerów
rozmyte w chmurach

***

her summer dress
in breaths of the wind
wave after wave
...

jej letnia sukienka
w powiewach wiatru
fala po fali
.

***

night walk -
somewhere between stars
stray thought
.
...
nocny spacer -
gdzieś pomiędzy gwiazdami
zbłąkana myśl

***

in your eyes
the eighth colour
of the rainbow
.
...
w twoich oczach
ósmy kolor
tęczy

***

summer evening
coolness of the warmth
of your body
.
...
letni wieczór
chłód ciepła
twojego ciała
.

*For my Friends ** Dla Przyjaciół*old friends -
a smell of forget-me-nots
at dusk
...
starzy przyjaciele -
zapach niezapominajek
o zmierzchu
.

***

Thank you Kata for the photograph
.

***

spring leaves -
the green of her eyes
remembered
.

***

autumn sunset
a spider's web filled with
the silence
...
.
jesienny zachód
sieć pająka wypełniona
ciszą
.

***

morning meadow
from scent to scent
a bee's buzzing
...
.
poranna łąka
od zapachu do zapachu
brzęczenie pszczoły

***magnolia alley -
step after step
into the spring

***

kałuża po burzy
laska niewidomego
potrząsa tęczą

***

parkowa ławka
płatki śniegu przykrywają
wyznanie miłości

***

Spanish melody
pretty woman dances
with her shadow
.
...
hiszpańska melodia
piękna kobieta tańczy
ze swoim cieniem
.