***

a new piano -
from wrinkled fingers
the forgotten melody

...
nowy fortepian -
z pomarszczonych palców
zapomniana melodia