***

żadnych życzeń -
tak wiele gwiazd
tej nocy

...
no wishes -
so many stars
this night

***

przebudzenie -
z czerni jej oczu
wschód słońca


...
awakening -
from the black of her eyes
sunrise

*Haikowa kawiarenka*

Czy ktoś ma pomysł na haiku do zdjęcia?
ZAPRASZAM do twórczej zabawy :)

 Welcome to create a haiku inspired by this photo :)

***
wandering alone
in a rapturous evening
ghost of loneliness on its own
Bhagya


*** 
Droga w nieznane -
człowiek ze światłem
wyznacza drogę
 
Ola


***
przy drodze do kościoła
latarnie jak lampiony
-już Adwent
 
 Emilia 

***

podmuchy wiatru -
pusta huśtawka
tam i z powrotem


...
blasts of the wind -
an empty swing
there and back

***

bezrobotny -
ostatni liść na wietrze
w jesiennym sadzie

...
unemployed -
last leaf in the wind
in autumn orchard

***

droga w nieznane -
zapomniana modlitwa
do anioła stróża


...
way into the unknown -
forgotten prayer
to the guardian angel

***

miłosne songi -
coraz więcej kurzu
na naszej płycie

...
love songs -
more and more dust
on our album

***

...
jesienne liście -
wciąż czekające na ciebie
uczucia

***

po nowiu -
zapominam zapomnieć
czyjś uśmiech

...
after the new moon -
I forget to forget
someone's smile

***

koncert charytatywny -
jedna moneta od
sumienia


...
charity concert -
one coin from
a conscience


***

wspomnienia -
liść za liściem
na naszej drodze


...
memories -
leaf after leaf
on our way

***

krople deszczu -
coraz mniej schronienia
pod jesienną lipą

...
drops of rain -
less and less refuge
under autumn lime tree

***

pada
z chmury w chmurę --
jesienna kałuża

...
it's raining
from cloud into cloud --
autumn puddle

***

łąka o świcie -
z ramienia stracha na wróble
śpiew ptaka


...
meadow at dawn -
from a scarecrow's arm
bird's singing

***

spotkanie po latach -
wciąż ta sama zieleń
w twoich oczach

...
 meeting after years -
still the same green
in your eyes

***

jesień nadchodzi -
coraz cieplej
w jej ramionach

...
autumn is coming -
warmer and warmer
in her arms

***

kwiaty we mgle -
marzenie za marzeniem
w drodze dokądś

...
flowers in the fog -
dream after dream
on the way to somewhere

***

zapach lipy -
tam i z powrotem
wilgotny wiatr

...
the scent of lime tree -
back and forth
a damp wind

***

odpływ -
słowo za słowem
w zmierzchu

...
outflow -
word after word
in dusk

***

górskie źródło -
jeden łyk
nowego świtu

...
mountain source -
one sip
of a new dawn

***

old tree -
words of love
in the wind

...
stare drzewo -
słowa miłości
na wietrze

***

getting closer...
from you to me
a spring snail


...
coraz bliżej...
od ciebie do mnie
wiosenny ślimak

***

spring puddle -
a piece of the sky
between us


...
wiosenna kałuża -
kawałek nieba
pomiędzy nami

***


 

***

an open hand -
along with a whiff
the autumn butterfly


...
otwarta dłoń -
wraz z powiewem
jesienny motyl

***

 ...
powrót po latach -
dawne marzenia
pod tym samym niebem

***

lonely way -
from here to somewhere
the autumn wind


...
samotna droga -
stąd do gdzieś
jesienny wiatr

***

                                                foto: Agata Klepek

...
twoja samotność
moja samotność --
księżycowa noc

***

                                                 foto: Agata Klepek

...
fatal illness -
hope after hope
in order to live

***

unknown lips -
how do guess words
in this smile?

...
nieznane usta -
jak odgadnąć słowa
w tym uśmiechu?

***...
blown down tree -
from bank to bank
the green of bindweed

***

Teddy bear --
the warmth of her embrace
in evening thoughts


...
pluszowy miś --
ciepło jej objęcia
w wieczornych myślach

***...
przyjaźń czy miłość?
dźwięk bicia serca
w objęciu