***

odpływ -
słowo za słowem
w zmierzchu

...
outflow -
word after word
in dusk