***

droga w nieznane -
zapomniana modlitwa
do anioła stróża


...
way into the unknown -
forgotten prayer
to the guardian angel