***

bezrobotny -
ostatni liść na wietrze
w jesiennym sadzie

...
unemployed -
last leaf in the wind
in autumn orchard