***

żadnych życzeń -
tak wiele gwiazd
tej nocy

...
no wishes -
so many stars
this night