***

spotkanie po latach -
wciąż ta sama zieleń
w twoich oczach

...
 meeting after years -
still the same green
in your eyes