***

old friends -
me and loneliness
on the path to somewhere


...
starzy przyjaciele -
ja i samotność
na ścieżce dokądś