*** Khob khun mak krap Apple -/\- ***

only with you
here, there and everywhere
colours of the rainbow

...
tylko z tobą 
tutaj, tam i wszędzie
 kolory tęczy