***...
tak blisko -
żadnego skrawka przestrzeni
dla chłodu