***
...
odległa przystań --
 słowa, które będą
 tylko dla ciebie