*** Thank you Apple for the beautiful surprise ***


postcard from far away -
the warm hug of memory
in my hand


...
pocztówka z daleka -
ciepły uścisk pamięci
w mojej dłoni