***

frosty night -
the creaking of snow blazes
a way into the unknown


...
mroźna noc -
skrzypienie śniegu wytycza
drogę w nieznane