***

after radiotherapy --
through an icicle
sunrise


...
po radioterapii --
przez sopel lodu
wschód słońca