***


samotność -
w porannym stawie
krąg za kręgiem

Haiku Facebook