*For Kata & Jani*

...
czekając na ciebie -
mocny mróz coraz
cieplejszy