***

Loneliness
the sound of an old guitar
from here to the moon
...
samotność
dźwięk starej gitary
stąd do księżyca
.