***

jesienna słota
światła stolicy barwią
tysiące kałuż
.