***

brzęczenie w oknie
pszczoła wspinająca się
na szczyt Skrzycznego