***

i nawet słońce
na rzece z lat dziecięcych
już w innym świetle