My Apple's eyes

big city lights –
the flash of your eyes
in the crowd

...
światła wielkiego miasta -
błysk twoich oczu
w tłumie