***

poza horyzont -
czy ujrzę się
w Twoich oczach?