***

wieczór po deszczu
poprzez majowe bzy
w twój zapach
.