***

silent pond
a thrown pebble
shakes the mountain