***

long lonely evening
the warmth of her empty arms
waiting for someone
.
.
.
długi samotny wieczór
ciepło jej pustych ramion
czekające na kogoś
.
.
.
Poetry.com 01.10.2008