***

zwalona kuźnia
trzy szczęścia
w rękach złomiarza